Living Lab Leiden

Living Lab

Innovatie stimuleren door bedrijven en eindgebruikers in een vroeg stadium bij elkaar te brengen, dat is de ambitie van de stichting Living Lab. Door ondernemingen uit de technologiesector te laten samenwerken (eventueel samen met overheids- en onderwijsinstellingen), kunnen zij producten maken die ze nooit in hun eentje hadden kunnen realiseren. Door gebruikers al vroeg in het ontwikkelproces te betrekken, is het product veel beter op de behoeften afgestemd.

Living Lab hoopt er zo aan bij te dragen dat de sterk groeiende ict-sector in Zuid-Holland het Silicon Valley van Europa wordt. Onze projecten concentreren zich vooral rond drie sectoren:

eHealth

Innovatie komt in de zorg vaak moeizaam tot stand. Wij helpen de vele betrokken partijen om samen de dienstverlening te verbeteren én geld te verdienen.

Duurzame energie

Energie besparen én het opwekken van energie milieuvriendelijk maken zijn vaak uitgesproken ambities. Wij helpen die woorden om te zetten in daden door samen te werken met energieleveranciers en -gebruikers.