Living Lab Leiden

eHealth

De zorg is typisch een sector waar innovatie moeilijk op gang komt. Dat ligt deels aan het feit dat er veel verschillende partijen betrokken zijn bij het verlenen van zorg, wat een nauwe samenwerking vereist. Maar het lage innovatietempo komt ook door het stelsel van geldstromen in de sector: wie kostenbesparingen realiseert, creëert vaak geen extra winst omdat het budget navenant gekort wordt.

Wij helpen bedrijven om wél interessante verdienmodellen te bedenken. Het is daarbij onze ambitie de dienstverlening in de zorg toegankelijker te maken door technische innovaties te realiseren. We willen de gebruiker in dat ontwikkelingsproces van begin tot eind betrekken. Op die manier moet de zelfredzaamheid van burgers verbeterd worden, zodat ze langer (en gelukkiger) zelfstandig kunnen blijven wonen.

Een greep uit de vele projecten op dit gebied is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

Projecten

 1. BRE
 2. Care@Home
 3. Chiron
 4. e-Health and Serious Gaming
 5. Edafmis
 6. eHealth Avatar
 7. High Profile
 1. HOIP
 2. KICS01
 3. Living Lab voor Zorginnovaties
 4. Open innovatie voor een wijkzorg-organisatie-model
 5. OZIP
 6. UMC Utrecht
 7. Visidon