Living Lab Leiden

Netwerk ZorgGemak

Dit bedrijf wil de grote knelpunten in de zorg (te weinig mensen, te weinig geld) aanpakken door een nieuwe, betere infrastructuur. Centraal daarin staat  het Integraal Electronisch Patiënten Dossier, voor zowel cliënt als zorgverlener.

Het EPD van Zorggemak is uniek, want het enige dat voldoet aan alle bestaande en toekomstige internationale standaarden en normen. Het maakt conflictvrije koppelingen met bestaande systemen, databases en randapparatuur mogelijk.

Website: http://www.zorggemak.com