Living Lab Leiden

Netwerk TU Delft

Pieter Jonker is Professor of Vision Based Robotic Systems en docent in de toegepaste natuurkunde aan de TU Delft. Tevens werkt hij parttime bij de TU Eindhoven als Professor of Embedded Vision in Dynamics and Control. Hij werkt met zijn robots en leert ze bepaalde vaardigheden zoals lopen en voetballen. Hierbij maakt hij gebruik van reinforcement learning, die uitgaat van belonen en straffen. Jonker: ‘Waar ik naar toe wil is de implementatie van evolutie, leren en cultuur om intelligente robots te bouwen.’

website

Website: http://www.tudelft.nl/