Living Lab Leiden

KICS01

Traditionele vrije beroepen als belastingadviseur, projectmanager en journalist hebben geduchte concurrentie gekregen van het internet. Op het web is immers oneindig veel informatie te vinden. Informatie die voorheen het exclusieve domein was van de vrije beroepen.

KICS (Kennis-Intensieve Collaboratieve Services) wil het web juist omarmen, de bedreigingen ombuigen in kansen. Kenniswerkers bundelen in het project hun krachten. Ze maken gezamenlijke platforms om virtuele diensten zoals persoonlijke advisering) aan te bieden. Samen ontwikkelen ze internettools, bijvoorbeeld video conferencing of een wiki voor onderlinge kennisuitwisseling. Tot slot proberen ze hun dienstverlening te verbeteren door bijvoorbeeld intelligente hulpfuncties aan de computer over te dragen, en moeilijke cases elektronisch voor te leggen aan collega’s.

Zo moeten via KICS één of meerdere portals ontstaan voor kenniswerkers. Platforms die gebruik maken van dezelfde tools, waardoor de kosten ook nog eens gedrukt worden. Een mooi voorbeeld van deze aanpak is The Virtual Manager.