Living Lab Leiden

Netwerk Vivici

Dit bedrijf, opgericht door de drie broers Verlinden, heeft drie ambities: kosten verlagen door processen te automatiseren, de patiënt meer controle geven over de eigen gezondheidszorg geven en een transitie in de zorg maken van genezen naar voorkomen.

Een van de initiatieven is De Digitale Dokterspost waar patiënten in korte tijd een betrouwbaar advies krijgen bij veelvoorkomende en niet-spoedeisende medische klachten. Daarvoor is een vragenlijst ontworpen, gebaseerd op de standaarden en leidraden van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Hartesteeg 7
2312 JW Leiden

Website: http://www.vivici.nl