Living Lab Leiden

Care@Home

Ouderen moeten langer gezond, veilig en prettig thuis kunnen blijven wonen. eHealth Homecare zorgt daarvoor. De service bestaat uit twee pijlers:

  • Philips Net TV: de televisie is voor ouderen het toegangspunt tot allerlei services. Daarmee kunnen ze contact leggen met familie, vrienden en zorgverleners. Ook kunnen ze via de tv boodschappen bestellen, entertainmentprogramma’s bestellen en informatie over hun gemeenschap vinden
  • sensoren die de gezondheid van ouderen continu in de gaten houden. Te denken valt aan hartslag, bloeddruk, slaappatroon, innamen van medicijnen en nog veel meer.

eHealth Homecare wil zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande technologie. Het project wil een open platform creëren, waar geïnteresseerde partijen eenvoudig hun services op kunnen ontwikkelen. Care At Home wil verder de mogelijke gebruikersscenario’s ontwikkelen en testen in de praktijk.