Living Lab Leiden

Netwerk Mextal

Observatie, bewaking, beeldcommunicatie, sociale alarmering en videocare voor intramurale zorg en thuiszorg. Mextal is al jarenlang een betrouwbare partner voor organisaties in de gezondheidszorg. Uitgangspunt hierbij is dat de bewaking en alarmering individueel afgestemd kan worden op de zorgvraag canadian casino online van de cliënt of bewoner. Mextal is ook leverancier van complete telecommunicatiesystemen waarmee medewerkers en/of cliënten zowel intern als extern kunnen communiceren en beveiligd kunnen worden.

website