Living Lab Leiden

Netwerk Ons Doel Projecten

Sinds 1918 is woningcorporatie Ons Doel al actief. Ze zien zich als ‘sociale ondernemers’: het bouwen en beheren van huizen kunnen vele partijen, maar goede concepten bedenken en realiseren op het gebied van wonen, zorg en welzijn is een vak apart. Daarin wil Ons Doel een betrouwbare partner zijn, met mensen die moeilijk in hun woonbehoefte kunnen voorzien als primaire doelgroep.

Website: https://www.onsdoel.nl