Living Lab Leiden

Netwerk FEI Electron Optics International b.v.

FEI is de wereldleider in de productie en distributie van elektronenmicroscopen. Die worden door onderzoekers, wetenschappers en laboranten gebruikt voor onder andere de analyse van natuurlijke materialen en voor het op nano-niveau onderzoeken van 3D-prototypes.

Website: http://www.fei.com/