Living Lab Leiden

Netwerk Austrian Institute of Technology

Het AIT is gespecialiseerd in bio- en nano-sensoren. Die kunnen tot op moleculair niveau veranderingen waarnemen, bijvoorbeeld om vroegtijdig de ontwikkeling van ziektes te signaleren.

Website: http://www.ait.ac.at/